Situationen i Rumänien

Vad är problemet?

I 1980-talets Rumänien så påbörjade Ceaucescu en industrialisering av landet där människor skulle lämna landsbygden för att flytta in till städerna. För att kunna ge plats åt dessa människor i städerna byggdes stora lägenhetskomplex inte olika de s k Miljonprogrammen som förekom i Sveriges tätorter under 1970-talet. Djuren som levt på landsbygden fick helt enkelt inte plats i de nya tättbefolkade och trånga lägenheterna, och slängdes därför ut på gatan där de snabbt förökade sig, och som en konsekvens av detta finns idag en situation med miljoner hemlösa hundar i Rumänien som dagligen plågas av människor som på alla sätt vill utrota dem med genom de mest bestialiska metoder.

Hur ser det ut idag?

Problematiken med gatuhundar och det lidande de utsätts för är lika aktuellt idag. Hundar som förgiftas, bränns upp och slås ihjäl. Många hundar fångas in av kommunen och blir sittandes i kommunala dödshägn som heter ”Ecarisaj” där de knappt får mat eller vatten och dödssiffrorna är höga. Problemet är alltså lika aktuellt idag, och hundarna betalar priset och utsätts för ett ofattbart lidande varje minut och varje dag.

Zorro

Här är en film med hunden Zorro som nyligen plockats in till hägnet. Zorro har fått både svans och öronen avskurna och därefter lämnats åt sitt öde på en soptipp utanför staden Cluj. Anledningen till att han blivit stympad är att man kan få reda pengar om man lämnar in dessa kroppsdelar till kommunen som bevis på att man har dödat en hund.

Vad gör vi åt det här?

Vi adopterar hundar till Sverige. Det löser problemet för den enstaka individen men inte för den stora massan. Det viktigaste vi gör är att arbeta aktivt med kastreringskampanjer och utbildning. En tik kan ge liv åt många valpar under sin livstid, dessa valpar kan i sin tur ge liv åt en mängd valpar och så rullar problemet vidare. Vi är också en del av kampanjer som syftar till att utbilda kring djurhållning och djurens värde. Det här gör vi tillsammans med våra samarbetspartners och vi strävar tillsammans ständigt till att hjälpa så många hundar som möjligt i Rumänien till ett drägligt liv på detta sätt. Du kan hjälpa oss hjälpa genom en donation eller/och genom att öppna ditt hem och ditt hjärta för en av våra hundar.

Våra samarbetspartners i Rumänien