Reko Hundliv

Vad är reko och vad innebär ett reko hundliv?

Reko är en förkortning utav de fyra värdeorden respekt, empati, kunskap och omtanke. Det är ett förhållningssätt som vi på Hundar söker Hem anammat och vill föra vidare till våra adoptörer för att vardagssamarbetet mellan människa och hund ska bli så lyckat som möjligt.

Att visa Respekt för sin hunds intressen och behov utan att tolka mindre önskvärda beteenden som tecken på trots eller illvilja. Visa Empati för sin hunds svårigheter och bemöta hunden på dennes nivå och villkor, utan att med tvång pressa eller stressa. Att med hjälp av Kunskap baserat på modern forskning försöka förstå sin hunds olika beteenden och samtidigt ta avstånd från teorier om dominans och rangordning. Att visa Omtanke för sin hund och låta hundens behov få stå i fokus då relationen mellan människa och hund bör vara så jämlik som möjligt och alltså inte utgå ifrån människans dominans över hunden. Vi får inte glömma bort att våra fyrbenta vänner är individer med egna tankar och känslor.

Med ett reko förhållningssätt tar vi som hundägare avstånd från bestraffning, hot och korrigeringar, vi arbetar istället utifrån våra hundars förutsättningar på en anpassad nivå där hunden har möjlighet att lyckas.

Liksom den engelske problemhundskonsulten Roger Mugford skulle jag vilja föreslå att man i stället fokuserar på orden ”förtroende” och ”tillit”. Många av de situationer som beskrivs som resultat av otillräcklig dominans är i själva verket resultatet av bristande förtroende från hundens sida. En hund som morrar över sin matskål eller vaktar sin liggplats, har troligen fått sitt förtroende rubbat för att husse eller matte inte respekterar dess rättigheter. Att i detta läge försöka ”förstärka dominansen” innebär en påtaglig risk för att ytterligare försämra förtroendet. En morrning ska inte tolkas som att ”jag tror att jag kan dominera dig”, utan som ”jag är rädd, jag litar inte riktigt på dig”.

Citat av Per Jensen, professor i Etologi från skriften ”Den missuppfattade dominansen”.