Ambulanskampanjen

Tillsammans med vår samarbetspartners ASIPA och Förderverein Tiernothilfe Transylvanien så samlade vi ihop till en begagnad svensk ambulans som vi körde ner till Cluj. I dag åker den på gatorna i Cluj och väcker stor uppmärksamhet med sitt budskap som står på dess sida PROTECTIA ANIMALELOR d v s DJURSKYDDARE. Syftet med ambulansen är dels att visa på djurens värde i ett samhälle där de lever helt oskyddade och ses som skadedjur, dels kommer såväl sjuka, påkörda och andra djur som är i behov av vård att plockas upp i denna för att köras till vår veterinär Peter.

ASIPA använder även ambulansen i kastrationskampanjerna där de hämtar upp djur som lever på gatorna, men även besöker människor som har hundar som lever på deras gårdar och bidrar till gatuhundsproblematiken då de inte själva har råd eller förstånd att göra det själva.

En positiv effekt av ambulansen är också att när Vasile kör denna på gatorna så händer det att någon människa med ett varmt hjärta vinkar in honom, för att berätta om någon som inte ger sin egen hund mat och vatten eller som misshandlar den. Det är väldigt effektfullt när Vasile rullar in på deras gård med den här bilen, och talar om för dem hur de ska hantera sin hund. Han noterar sedan var han varit och gör ett återbesök då de vanligtvis brukar ha lyssnat på honom.