Fördomar och fakta

31 mars, 2018

Om nästan allt och alla i vår värld finns det fördomar, och adopterade hundar från utlandet är inget undantag från den regeln. De finns de som menar att adopterade hundar drar in sjukdomar till vårt land, så hur är det egentligen med det, finns där någon sanning och hur kommer det sig att dessa rykten uppstår?

I olika länder i Europa så förekommer sjukdomar hos hundar som inte tidigare funnits i Sverige. I och med att vi gick med i EU så ändrades reglerna för hur vi får föra in hundar från andra länder som också är med i EU, man kan säga att gränserna öppnades för både djur och människor. De hundar som kommer in i Sverige och som kan bära på sjukdomar kan komma förbi gränsen på tre olika sätt:

* Smuggelhundar från t ex valpfabriker kommer över gränsen och är inte testade. Det finns också privatpersoner som vill hjälpa en hund de ser på en resa och tar med sig den hunden tillbaka till Sverige utan att veta om den bär på någon smitta. De hundarna blir avlivade vid gränsen om Tullverket upptäcker dem. De är otestade och kan föra med sig sjukdomar in i landet.

* Semesterhundar blir allt vanligare i takt med att hundar i allt högre grad betraktas som familjemedlemmar, och får följa med på semesterresor ner i Europa där de utsätts för risker att smittas av t ex Leishmania där sandmyggan är smittbärare. De hundarna är otestade och kan föra med sig sjukdomar in i landet när de återvänder efter semesterresan.

* Adopterade hundar ökar också från en mängd olika länder som Polen, Grekland, Spanien, Rumänien o s v. I de länderna är det ofta samma smittorisker som hundar kan utsättas för men med olika hög smittorisk för olika sjukdomar i de olika länderna beroende på klimatet i respektive land. Det enda kravet för att få ta in dessa hundar över gränsen är att de är chipmärkta, har skydd av rabiesvaccination samt har ett giltigt pass. En del föreningar nöjer sig med det, och då kan hunden eventuellt vara smittad när den kommer över gränsen. Andra föreningar som Hundar söker Hem t ex går ännu längre än vad lagen kräver. Vi testar våra hundar med blodtester före deras avresa för att säkerställa på alla sätt vi kan att vi inte bidrar till att föra in en smittad hund i Sverige.

Så hur ska man då göra som adoptör?
Vårt råd till dig som eventuell adoptör vare sig du väljer att adoptera från oss eller från någon annan förening är att du undersöker hur föreningen jobbar. Känns föreningens arbete seriöst? Testar föreningen för sjukdomar som kan förekomma i hundens ursprungsland? Får du svar på dina frågor och känner att du får förtroende för föreningen? Kan du svara ja på alla dessa frågor så bedömer vi att du är i trygga händer.

Om de tester vi gör kan du läsa mer ingående om här, scrolla ner till ”Hur vi förbereder hundarna.”

Ett minne för livet

Ett minne för livet

Den 6 augusti, några månader efter att ha funnit ”Hundar söker Hem” på facebook, bar det av till Cluj, Rumänien. En plats som jag aldrig hade hört om tidigare, men som jag skulle komma att tycka om väldigt mycket. Flygturen blev omständlig och det enda jag ville var...

läs mer
Att vara veterinärvolontär

Att vara veterinärvolontär

Under 2 veckor i slutet av maj var jag på Hundar Söker Hems hundhägn i Cluj, Rumänien, för att hjälpa till och samtidigt få praktisk erfarenhet. Tidigare under mitt lediga år från veterinärutbildningen i Köpenhamn hade jag jobbat inom vården och varit ute på resor,...

läs mer
Att vara volontär

Att vara volontär

Egentligen började den här resan för fem år sedan när min första rumän Grasu satte sin tass på Svensk mark. Redan då förstod jag att det var något mycket speciellt med dessa hundar. Innan han kom till mig trodde jag att jag skulle lära honom allt jag kan, men det var...

läs mer